Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2015