Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 14, 2016