Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 10, 2016