Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 19, 2016