Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 31, 2016