Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2016

Ιούνιος 20, 2016

Ιούνιος 19, 2016

Ιούνιος 17, 2016

* Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ για τη διαχείριση σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας

Αθήνα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

 

Ιούνιος 16, 2016

*Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας (17/06 - 21/06) με θερμοκρασίες 39-41°C στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

 

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας (17/06 - 21/06) με θερμοκρασίες 39-41°C στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας

 

*Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας (17/06 - 21/06) με θερμοκρασίες 39-41°C στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

 

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας (17/06 - 21/06) με θερμοκρασίες 39-41°C στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας

 

Σελίδες