Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2016

Νοέμβριος 25, 2016

Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας

Νοέμβριος 23, 2016

Νοέμβριος 17, 2016

Κήρυξη Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης και Αμάνης Δήμου Χίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

 

Νοέμβριος 16, 2016

- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

 

Σελίδες