Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2016

Δεκέμβριος 14, 2016

Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Π.Π. των Δήμων της Χώρας/9032/14-12-2016 έγγραφο Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Δεκέμβριος 12, 2016

* Συντονιστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό κατά την χειμερινή περίοδο 2016-2017

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

 

Δεκέμβριος 8, 2016

Σελίδες