Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 12, 2017

- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη των Δήμων Σκοπέλου και Λέσβου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Αθήνα, 12