Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 15, 2017