Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 11, 2017

*Κήρυξη των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2017

 

 

* Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου τoυ Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τα εγκαίνια της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2017