Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 31, 2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Με την υπ’ αριθ. 5470/28-7-2017 (ΑΔΑ:75ΩΠ465ΧΘ7-9Η9) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη 01 Αυγούστου 2017

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)

για αύριο Τρίτη 01 Αυγούστου 2017