Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 4, 2017