Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 23, 2018