Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 8, 2018