Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2018

Ιούνιος 30, 2018

Άμεση η απόκριση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ασυνήθιστα για την εποχή καιρικά φαινόμενα

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2018

 

Ιούνιος 29, 2018

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών του Δήμου Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ε.Ε. για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Βορειοανατολική Ελλάδα

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

 

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Π.Ε. Καβάλας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ιούνιος 28, 2018

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών των Π.Ε. Μαγνησίας - Σποράδων και Φθιώτιδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018

Σελίδες