Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018

Αύγουστος 4, 2018

Αύγουστος 3, 2018

Αύγουστος 2, 2018

Αύγουστος 1, 2018

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Προωθούμε εκ νέου ενημερωτικά μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορούν οδηγίες προστασίας των πολιτών και των περιουσιών τους από τις δασικές πυρκαγιές.

Σελίδες