Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 30, 2019