Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 14, 2019