Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 13, 2020

Επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

Αναστέλλονται οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα (αναγράφεται ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΚΑΔ):