Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2020