Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2020

Η Ελλάδα ενισχύει & βελτιώνει δομικά το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, εγγυώμενη την ασφάλεια των πολιτών της & των επισκεπτών απέναντι σε όλες τις προκλήσεις Ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης 20 πυροσβεστικών Οχημάτων, δωρεά της εταιρίας «Παπαστράτος»

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών για σύνταξη σχεδίων από Δήμους

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Αντιμετώπιση του Κορωνοιού στο πλαίσιο μιας Δημοκρατικής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 19  Ιουνίου 2020