Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2020

Ιούνιος 19, 2020

Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών για σύνταξη σχεδίων από Δήμους

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Αντιμετώπιση του Κορωνοιού στο πλαίσιο μιας Δημοκρατικής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 19  Ιουνίου 2020

Ιούνιος 18, 2020

Ιούνιος 16, 2020

Λήψη έκτακτων μέτρων στην περιοχή του Ιάσμου λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου - Σε καραντίνα ο οικισμός Αγίασμα

     Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Ιούνιος 13, 2020

Στη Γρανίτσα Ευρυτανίας, στις Πρέσπες Φλωρίνης, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική ο Νίκος Χαρδαλιάς – Η δασοπροστασία στο επίκεντρο

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

Σελίδες