Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 13, 2020