Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 30, 2020