Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 5, 2021