Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2022

Οκτώβριος 12, 2022

Οκτώβριος 6, 2022

Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000024998 (14.09.2022)

Οκτώβριος 5, 2022

Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Σελίδες