Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2022

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Χρήστου Στυλιανίδη στη Νοτιοανατολική Αττική – Στενή συνεργασία με όλους τους φορείς για την πυροπροστασία της περιοχής

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022

Έγκριση από τη ΓΓΠΠ του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με βάση το Π.Δ. 101/2018