Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2022