Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Νοέμβριος 19, 2007

Νοέμβριος 17, 2007

Νοέμβριος 16, 2007

Νοέμβριος 12, 2007

Έκδοση εγκυκλίου για χιονοπτώσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για το σχεδιασμό, τη λήψη μέτρων και το συντονισμό της διοίκησης στην αντιμετώπιση καταστροφών, εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγε

Σελίδες