Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οκτώβριος 14, 2008

Οκτώβριος 8, 2008

Οκτώβριος 1, 2008

Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιόμορφη γεωμορφολογία της χώρας μας, η εμφάνιση του φαινομένου των πλημμυρών είναι ιδιαίτερα πιθανή.

Σελίδες