Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Δεκέμβριος 28, 2022

Συνεδρίασε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Δεκέμβριος 23, 2022

Δεκέμβριος 22, 2022

Δεκέμβριος 21, 2022

1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Ατυχημάτων κατά τη Μεταφορά και τη Διανομή Φυσικού Αερίου μέσω Αγωγών, στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"

Αρχείο: 

Σελίδες