Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Δεκέμβριος 16, 2022

Επικαιροποίηση σχεδιασμού έναντι κινδύνων – Γενικά Σχέδια και εγκύκλιοι β’ εξαμήνου έτους 2022

                                                                                                      Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Δεκέμβριος 15, 2022

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Δεκέμβριος 14, 2022

Συνάντηση Χρήστου Στυλιανίδη με τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους – Στόχος η ολιστική αντιπυρική προστασία της περιοχής

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Δεκέμβριος 13, 2022

Δεκέμβριος 12, 2022

Διακήρυξη 20/2022 για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (υποδοχή και διαχείριση) όλων των μορφών επικοινωνίας προς τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για τη ΓΓΠΠ

Σελίδες