Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οκτώβριος 6, 2022

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000024998 (14.09.2022)

Οκτώβριος 5, 2022

Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Οκτώβριος 4, 2022

Σελίδες