Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2008 - Ανακοίνωση