Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 2008 - Ανακοίνωση