Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 1, 2008 - Ανακοίνωση