Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2009 - Ανακοίνωση