Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 1, 2009 - Ανακοίνωση