Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2009 - Ανακοίνωση