Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2009 - Ανακοίνωση

Προκήρυξη αγγλόφωνων θέσεων εργασίας για το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών

UNITED NATIONS OFFICE FOR THE CORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS  
(OCHA) VACANCY NEWSLETTER
________________________________________