Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2010 - Ανακοίνωση

Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Επικεφαλής Εταίρος), στην υλοποίηση του Προγράμματος INTERREG IVC- Έργο CIVPRO»

 Στα πλαίσια της υλοποίησης  του Προγράμματος  INTERREG IVC- Έργο CIVPRO επαναπροκηρύσεται με την διαδικασία του επείγοντος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά με σκοπό την επιλογή Αναδόχου

Έργο «Ανάπτυξη Πλαισίου Συνεργασίας Αρμοδίων Φορέων για τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας» - A Stakeholders’ Linking Framework for Flood Management Plans (FLINKMAN)”.

Εγκρίθηκε, από τον μηχανισμό του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας (CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υλοποιείται το συγχρηματοδοτούμενο

Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Επικεφαλής Εταίρος), στην υλοποίηση του Προγράμματος INTERREG IVC- Έργο CIVPRO»

  Στα πλαίσια της υλοποίησης  του Προγράμματος  INTERREG IVC- Έργο CIVPRO προκηρύσεται ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα απο οικονμικής άποψης προσφορά με σκοπό την επιλογή

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010, η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης διοργανώνει την προηγούμενη ημέρα, Σάββατο 4 Δεκεμ

Σελίδες