Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 1, 2011 - Ανακοίνωση