Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2011 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών και για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επικοινωνιακού υλικού αλληλογραφίας στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

 Στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Αναλώσιμω

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων, μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων, μετακίνησης και διαμονής στο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  η Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 — Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας — Ασκήσεις

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, κοινοποιεί πρόταση υποβολής προτάσεων με σκοπό τον προσδιορισμό ασκήσεων, ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας,