Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2011 - Ανακοίνωση

Σύνοδος Κορυφής στο Λουξεμβούργο: Δήλωση Υπουργού Π.τ.Π. από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτ. Υποθέσεων της Ε.Ε.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2011