Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2012 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε ο Απολογισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων Π.Π. με τα στατιστικά στοιχεία του 2012

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) συνέταξε τον Απολογισμό για το 2012. 

Πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.»

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση (call for tenders) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Multiple Framework Contract for the Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση κινδύνων από ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ 2012–13

  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ' αριθ. πρωτ. 7303/12-11-2012 έγγραφό της με θέμα:  

    «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2012–2013»

Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ' αριθ. πρωτ. 6524/3-10-2012 έγγραφό της με θέμα:

Εκδόθηκε η εγκύλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. αντιμετώπισης κινδύνων από ΜΕΓΑΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (εγκαταστάσεις SEVESO)

Για να δείτε την εγκύκλιο, παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της παραγράφου.

Σελίδες