Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2012 - Ανακοίνωση

Εκδήλωση του ΟΗΕ στη Βενετία με θέμα την προστασία των πόλεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς από καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για σχεδιασμό και δράσεις λόγω κινδύνου ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ το 2012

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 1215/22-02-2012 έγγραφό της με θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πιλοτικών έργων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2012 για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.