Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 1, 2012 - Ανακοίνωση