Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 2012 - Ανακοίνωση