Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 1, 2012 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε η εγκύλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. αντιμετώπισης κινδύνων από ΜΕΓΑΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (εγκαταστάσεις SEVESO)

Για να δείτε την εγκύκλιο, παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της παραγράφου.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για "Exercises on CP modules, technical assistance and support teams and ΕU CP teams"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SER/2012/01 της Ευρ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για: "Establishment of the EERC - provision, installation and maintenance of specialised equipment for crisis rooms"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SUP/2012/02 της Ευρ.